Ежемесечни отчети за касовото изпълнение

 

- Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.01.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за чужди средства към 31.01.2015 г.

- Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 28.02.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за чужди средства към 28.02.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за чужди средства към 31.03.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.05.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз към 31.03.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.08.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.08.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.08.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.10.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.10.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.11.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.11.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2015 г.

- Месечен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2015 г.

 

 


Print