Финансови отчети по политики и програми за 2021 г.


1-во тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.03.2021 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2021 г.

Разшифровка на ведомствените и адиминистрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2021 г.

 

2-ро тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.06.2021 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2021 г.

Разшифровка на ведомствените и адиминистрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2021 г

 

3-то тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.09.2021 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.09.2021 г.

 

4-то тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.12.2021 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.12.2021 г.


Print