Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2022 г.

Месец януари

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.01.2022 г.

Месец февруари

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 28.02.2022 г.

Месец март

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.03.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 31.03.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

Месец април

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.04.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 30.04.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

Месец май

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.05.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 31.05.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

Месец юни

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 30.06.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

Месец юли

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.07.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 31.07.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

Месец август

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.08.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.08.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 31.08.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

Месец септември

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.09.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 30.09.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

 

Месец октомври

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.10.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.10.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 31.10.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

 

Месец ноември

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.11.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.11.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 30.11.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

Месец декември

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2022 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 31.12.2022 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

 


Print