Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета 2017г.

I-во тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

 

II-ро тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

 

III-то тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.


Print