Финансови отчети по политики и програми

 

1-во тримесечие

 

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.03.2018г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2018г.

Разшифровка на ведомствените и адиминистрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2018г.

 

2-ро тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.06.2018г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2018г.

Разшифровка на ведомствените и адиминистрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2018г.

 

3-то тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.09.2018г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.09.2018г.

Разшифровка на ведомствените и адиминистрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.09.2018г.

 

4-то тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.12.2018г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.12.2018г.

Разшифровка на ведомствените и адиминистрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.12.2018г.


Print