Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2024 г.

 

Месец януари

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.01.2024 г.

 

Месец Февруари

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 29.02.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 29.02.2024 г.

 

Месец Март

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.03.2024 г.

 

Месец Април

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.04.2024 г.

 

Месец Май

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.05.2024 г.

 

Месец Юни

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2024 г.

 


Print