Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-2555/11.05.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

12.05.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-1929/05.04.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

06.04.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-1928/05.04.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

06.04.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-1545/20.03.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

22.03.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-1453/15.03.2023 г.

Обявяване на заповед за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

15.03.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-1311/08.03.2023 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

09.03.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-892/15.02.2023 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

15.02.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-271/17.01.2023 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

18.01.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

30 September 2020

Tags

София