Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност  в Държавна агенция "Технически операции"

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-1994/07.04.2023 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

07.04.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-1686/24.03.2023 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

27.03.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-1685/24.03.2023 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

27.03.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-1547/20.03.2023 г.

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

21.03.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

30 September 2020

Tags

София