Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

 

Обявяване на конкурс по заповед № 30-2417/03.05.2023 г.

Обявление за конкурс за главен и младши експерт към дирекция "Човешки ресурси" в Държавна агенция "Технически операции"

05.05.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № 30-2186/21.04.2023 г.

Обявление за конкурс за младши експерт към дирекция "Правно-нормативно обслужване" в Държавна агенция "Технически операции"

21.04.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № 30-2188/21.04.2023 г.

Обявление за конкурс за старши експерт в дирекция "Управление на собствеността" в Държавна агенция "Технически операции"

21.04.2023 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № 30-1525/20.03.2023 г. 

Обявление за конкурс за младши експерт в дирекция "Управление на собствеността" в Държавна агенция "Технически операции"

 21.03.2023 г.

 

Провеждане на подбор по заповед № РД30-1368/13.03.2023 г.

Провеждане на подбор за заемане на длъжност "Старши експерт" в сектор "Управление при кризи" на отдел "Логистика" към дирекция "Управление на собствеността" при Държавна агенция "Технически операции"

13.03.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

30 September 2020

Tags

София