Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-1547/20.03.2023 г. - публикувано на 21.03.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 04.04.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Психологическо изследване - публикуван на 07.04.2023 г.

Списък с резултати от първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 21.04.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 15.05.2023 г. 

Списък с резултати от етап Структурирано интервю - публикуван на 16.05.2023 г.

Крайно класиране - публикувано на 25.05.2023 г.


Print