Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-2555/11.05.2023 г. - публикувано на 12.05.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 05.06.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Психологическо изследване - публикуван на 14.06.2023 г.

Списък с допуснати кандидати до втора част на етап Психологическо изследване - публикуван на 26.06.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 17.07.2023 г.

Крайно класиране - публикувано на 01.08.2023 г.

 


Print