Oбществена поръчка с предмет: „Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Сървър“, Обособена позиция № 2 – „Компютри”, Обособена позиция № 4 – „Мрежово оборудване”, Обособена позиция № 5 – „Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)”, Обособена позиция № 6 - „Tемпест оборудване” и Обособена позиция № 8 – „Монитори”.

 

По реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП, са възложени отделни обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция № 3 – „Принтери и други периферни устройства” е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 6 898, 96 лв.

 

Обособена позиция № 7 – „Периферни устройства - комплект безжична клавиатура и мишка, слушалки и външен преносим хард диск и други“ е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 21 068, 33 лв.

 

Обособена позиция № 9 – „Мини РС и таблети” е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 6 626, 67 лв.

 

Обособена позиция № 10 – „Друго оборудване” е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 661, 71 лв.

 

 


Print