Финансови отчети по политики и програми 2015

 

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции” към 31.03.2015 г.

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции” към 31.03.2015 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Технически операции" към 31.03.2015 г.

- Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Технически операции" към 30.06.2015 г.

- Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции” към 30.06.2015 г.

- Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Технически операции" към 30.06.2015г.

- Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Технически операции" към 30.09.2015 г.

- Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции” към 30.09.2015 г.

- Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Технически операции" към 30.09.2015г.

-Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Технически операции" към 31.12.2015 г.

- Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции” към 31.12.2015 г.

- Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Технически операции" към 31.12.2015г.


Печат