Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета 2015

 

Отчет за изпълнението на бюджета на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" на сметките за чужди средства към 31.03.2015 г.

- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.

- Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2015 г.

- Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2015 г.

- Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.

- Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2015 г.

- Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2015 г.


Печат