Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета 2016

 

I-во тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2016 г.

Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2016 г.

 

II-ро тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС, администрирани от Националния фонд към 30.06.2016 г.

 

III-то тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС, администрирани от Националния фонд към 30.09.2016 г.


Печат