ТЪРГОВЕ ОБЯВЕНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ"

 

Провеждане на трети последователен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, стопанисвани от Държавна агенция "Технически операции", подлежащи на продажба по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна собственост - публикувано на 23.12.2022 г.

Заповед № РД30- 7952/15.12.2022 г.
Обява

Провеждане на втори последователен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, стопанисвани от Държавна агенция "Технически операции", подлежащи на продажба по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна собственост - публикувано на 07.10.2022 г.

Заповед № РД30- 6148/05.10.2022 г.

ОБЯВА

 

 

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост,стопанисвани от Държавна агенция "Технически операции"подлежащи на продажба по реда на Наредба № 7 от 14.11.1977 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост-публикувано на 29.07.2022 г.

Заповед РД30-4486/21.07.2022 г.

ОБЯВА

Заповед РД30-5355/29.08.2022 г.


 

Втори последователен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, ползвани от Държавна агенция „Технически операции“ - публукувано на 25.02.2020 г.

Заповед РД30-991/21.02.2020

ОБЯВА 

Заповед РД30-1475/16.03.2020

Известие

Заповед РД30-2433/20.05.2020

 

Трети последователен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, стопанисвани от Държавна агенция „Технически операции“, подлежащи на продажба по реда на Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - публукувано на 13.08.2020 г. 

Заповед РД30-4236/11.08.2020 г.

ОБЯВА

Заповед РД30-5076/23.09.2020 


Печат