Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г.

 

1-во тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от европейския съвет към 31.03.2022 г.

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2022 г. 

 

2-ро тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от европейския съюз към 30.06.2022 г.

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2022 г.

 

3-то тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от европейския съюз към 30.09.2022 г.

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2022 г.


Печат