Самостоятелно възложени обособени позиции, на основание чл.21, ал.6 от Закона за обществените поръчки

 

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и хардуер по обособени позиции" 

 

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции“

 

Обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции“

 

Oбществена поръчка с предмет: „Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Сървър“, Обособена позиция № 2 – „Компютри”, Обособена позиция № 4 – „Мрежово оборудване”, Обособена позиция № 5 – „Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)”, Обособена позиция № 6 - „Tемпест оборудване” и Обособена позиция № 8 – „Монитори”


Печат