Бюджет

 

Бюджет на ДАТО за 2020 г.

Бюджет на ДАТО за 2020 г. актуализарана бюджетна прогноза за 2021 и 2020 в програмен формат на ДАТО на ДАТО

 

Бюджет на ДАТО за 2019 г.

Бюджет на ДАТО за 2019 г. в програмен формат  

 

Проектобюджет за 2019 г. и актуализарана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. в програмен формат на Държавна агенция "Технически операции"

 

Проектобюджет за 2020 г. и актуализарана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат на Държавна агенция "Технически операции"

 


Печат