Методика за процедурите и етапите за провеждане на конкурси за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

 

 

Конкурси за назначаване на държавна служба в Държавна агенция „Технически операции"

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-136/13.01.2021 г. 

Обява за конкурс за младши експерт в ДПУФ

14.01.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-32/05.01.2021 г.

Обявяване на конкурс за преминаване е по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции"

06.01.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-5/04.01.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

04.01.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6/04.01.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

04.01.2021 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6207/18.11.2020 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

24.11.2020 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6210/18.11.2020 г.

Обявяване на конкурс за преминаване е по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции"

20.11.2020 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-6208/18.11.2020 г.

Обявяване на конкурс за преминаване е по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции"

20.11.2020 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-5408/12.10.2020 г.

Обяваване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

13.10.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Печат