Методика за процедурите и етапите за провеждане на конкурси за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

 

 

Конкурси за назначаване на държавна служба в Държавна агенция „Технически операции"

 

Обявяване на конкурс

Обяваване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

13.10.2020 г.

 

Обявяване на конкурс

Обяваване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция "Технически операции"

13.10.2020 г.

 

Обявяване на конкурс

Обяваване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

09.09.2020 г.

 

Обявяване на конкурс

Обяваване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

02.09.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Печат