Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2018г.

Месец Януари

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2018 г.

 

Месец Февруари

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2018 г.

 

Месец Март

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

 

Месец Април

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2018 г.

 

Месец Май

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2018 г.

 

Месец Юни

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

 

Месец Юли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2018 г.

 

Месец Август

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.

 

Месец Септември

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

 

Месец Октомври

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.10.2018 г.

 

Месец Ноември

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.11.2018 г.

 

Месец Декември

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.


Печат