Финансови отчети по политики и програми за 2022 г.

 

1-во тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.03.2022 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2022 г.

 

2-ро тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.06.2022 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2022 г.

 

3-то тримесечие


Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.09.2022 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.09.2022 г.

 

4-то тримесечие


Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.12.2022 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.12.2022 г.


Печат