Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета за 2020

 

1-во тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.03.2020 г.

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.

 

2-ро тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2020 г.

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2020 г.

 

3-то тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.09.2020 г.

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.


Печат