Обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и хардуер по обособени позиции”

 

По реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП, са възложени отделни обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция № 2 – „Преносими компютри” е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 28 620,00 лв. без ДДС.

 Обособена позиция № 3 – „Принтери и други печатащи устройства” е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 17 621,50 лв. без ДДС.

 Обособена позиция № 4 – „Мрежово оборудване” е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 3 999,60 лв. без ДДС.

 Обособена позиция № 8 – „Периферни устройства- клавиатура, мишка и слушалки” е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 6 873,90 лв. без ДДС.

 Обособена позиция № 9 – „Монитори“ е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 5 186,67 лв. без ДДС.

 Обособена позиция № 10 – „Таблети и електронни книги“ е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 17 286,83лв. без ДДС.

 Обособена позиция № 11 – „Резервни части за хардуер“ е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 7 911,73 лв. без ДДС.

 Обособена позиция № 12 – „Скенери“ е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 8 477,23лв. без ДДС.

Обособена позиция № 13 – „Сървърни шкафове“ не е възложена.

Обособена позиция № 14 – „Хардуерно обезпечаване на системата за електронно управление“ е възложена с първични платежни документи на обща стойност в размер на 8 121,40 лв. без ДДС.

 


Печат