„Държавна агенция „Технически операции притежава регистрирана комбинирана марка в Патентно ведомство на Република България, удостоверено със Свидетелство за регистрация на марка, с Рег. № 104023/27.12.2018 г.
В състава на регистрираната комбинирана марка са използвани традиционни български символи, съобразени с т. нар. институционална хералдика. Значението на символите в знака е следното:
Кръг – основен символ, означаващ единство, равенство, безкрайност, цялост, олицетворение на слънчевата и земната енергия и на жизнената сила.
В кръга диагонално са разположени цветовете на българското национално знаме, а от външната страна, същият е очертан с тъмно синя лента, в която е изписано наименованието на Агенцията.
Лъв – традиционен символ на българския дух. Образът на лъва е сходен с хералдическото и графичното представяне на основната структурна форма на герба на Република България и за използването му е издадено Решение № 631/05.09.2018 г. на Министерски съвет.
Щит – Защита на държавата, защита на сигурността. В центъра на щита е вплетена абревиатурата на Държавна агенция „Технически операции“ – ДАТО.“


Печат