Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс съгласно заповед № РД 30-3957/07.07.2021 г. 

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса


Печат