Обявление на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-156/12.01.2022 г.

 


Печат