Във връзка с §18 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г.) и на основание заповед № РД-30-1215/13.03.2015 г., изменена със заповед №РД30-4133/17.07.2017 г. на Председателя на Държавна агенция "Технически операции", за служители от състава агенцията, които да отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, са определени както следва:
 
   1. Ваня Трифонова, телефон за връзка: +359 2 982 2012;
   2. Ангел Джалев, телефон за връзка: +359 2 982 2066;
   3. Росен Рачев, телефон за връзка: +359 2 982 3706.
 
Писмените заявления (Приложение № 2) за достъп до обществена информация се подават:
● на пощенския адрес на ДАТО – гр. София, п. к. 1000, ул. „6-ти септември” № 29.
● в приемната на ДАТО, която се намира в сградата на адрес, „6-ти септември” № 29, телефон за връзка: +359 2 982 2012 и +359 2 982 4696. Работното време за административно обслужване на гражданите е от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч., всеки работен ден от седмицата;
● на електронния адрес на ДАТО - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 

 


Печат