Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5750/15.09.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс - публикуван на 27.09.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап „Структурирано интервю“ - публикуван на 28.09.2022 г.

Списък с резултати от етап "Структурирано интервю" - публикуван на 30.09.2022 г.

Списък с крайно класиране - публикуван на 10.10.2022 г.


Печат