Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-7410/28.11.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 12.12.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Психологическо изследване - публикуван на 21.12.2022  г.

Списък с резултати от първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 10.01.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 18.01.2023 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю - публикуван на 23.01.2023 г.

Списък с крайно класиране - публикуван на 31.03.2023 г.


Печат